Ράτσα: Ημίαιμος
Ηλικία: 15 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή - διόρθωση συμπεριφοράς

Ράτσα: Ελλ. Ποιμενικό
Ηλικία: 7 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: Labrador retriever
Ηλικία: 6 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: AMPT
Ηλικία: 8 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή - διόρθωση συμπεριφοράς

Ράτσα: AMPT
Ηλικία: 8 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: Ημίαιμο
Ηλικία: 14 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή - διόρθωση συμπεριφοράς

Ράτσα: Boston terrier
Ηλικία: 5 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: Amstaff
Ηλικία: 18 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: Γερμανικός ποιμενικός
Ηλικία: 9 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: Ημίαιμο
Ηλικία: 9 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: Γερμανικός ποιμενικός
Ηλικία: 10 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: Bull terrier
Ηλικία: 5 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: Ημίαιμο
Ηλικία: 7 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: AMPT
Ηλικία: 7 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή - Καθήκοντα ασφαλείας

 

Ράτσα: Boxer
Ηλικία: 5 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

 

Ράτσα: Ημίαιμη
Ηλικία: 1 έτος
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή - διόρθωση συμεριφοράς (φοβικότητα)

Ράτσα: Boston Terrier
Ηλικία: 5 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: Cane Corso
Ηλικία: 7 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: Bandog
Ηλικία: 12 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βσική υπακοή - Καθήκοντα ασφαλείας

Ράτσα: Akita
Ηλικία: 7 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: AMPT
Ηλικία: 7 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή - Διόρθωση συμπεριφοράς - Καθήκοντα ασφαλείας

 

 

Ράτσα: Bernese
Ηλικία: 15 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή - Διόρθωση συμπεριφοράς

Ράτσα: Γερμανικός ποιμενικός
Ηλικία: 15 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή - Σωματοφυλακή

Ράτσα: Ελληνικός ποιμενικός
Ηλικία: 20 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή - Διόρθωση συμπεριφοράς

 

 

Ράτσα: Ημίαιμο
Ηλικία: 10 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

 

Ράτσα: AMPT
Ηλικία: 5 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Προεκπαίδευση - βασική υπακοή

 

Ράτσα: Labrador
Ηλικία: 7 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: rotveiler
Ηλικία: 6 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Ράτσα: Ποιμενικός Καυκάσου
Ηλικία: 6 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή - Καθήκοντα ασφαλείας

 

Ράτσα: Labrador
Ηλικία: 5 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

 

Ράτσα: Bandoggue
Ηλικία: 6 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

 

Ράτσα: Γερμανικός ποιμενικός
Ηλικία: 9 μηνών
Τύπος Εκπαίδευσης: Βασική υπακοή